Anketa

Chodíte na preventívne zdravotné prehliadky?

Športujete aspoň 2x týždenne?

Fajčíte?

Odpovedať

KARTA ÚDAJOV O ZLOŽKÁCH

VÝROBOK: PINK POWER - ŠPECIÁLNY ODVÁPŇOVAČ

Obsah zložiek v detergente:

INCI name / Iný názov
Chemický názov
AmidosulfonicKyselina  amidosírová
Citric Acid AnhydrousKyselina citrónová
Sodium amino-tris(methylenesulphonate)Aminotrimethylenephosphonic acid sodium salt; (ATMP Nax)
Aminotrimetylene phosphonic acid
kyselina (nitrilotrimetylén) trifosfónová
Farebný indikátor Methyl Orange, Orange III (C.I. 13025)Farebný indikátor Metyloranž (C.I. 13025)