Anketa

Chodíte na preventívne zdravotné prehliadky?

Športujete aspoň 2x týždenne?

Fajčíte?

Odpovedať

Ochrana osobných údajov


Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete na týchto webových stránkach   sú chránené v zmysle zákona číslo 428/2002 Zbierky zákonov „O ochrane osobných údajov“.

Prevádzkovateľ stránok nepožaduje žiadne vaše osobné údaje, pokiaľ ich neposkytnete dobrovoľnou registráciou, resp. vyplnením a odoslaním niektorého formulára za účelom využitia niektorej s ponúkaných služieb alebo zapojenia sa do súťaže. Na týchto stránkach sa môžete pohybovať slobodne, bez nutnosti prezradiť svoju osobnú identitu. V prípade, že nám pri využití niektorej nami ponúkanej služby alebo zapojenia sa do súťaže osobné údaje poskytnete, garantujeme ich maximálnu ochranu pred zneužitím a ich použitie výlučne len pre potreby prevádzkovateľa. Zároveň vyhlasujeme, že vaše osobné údaje neposkytneme tretím osobám.

Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služby www.google.com/analytics ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej európskej legislatívy.

Prevádzkovateľ  vás na vaše písomné požiadanie bezplatne vyradí s ktorejkoľvek zaregistrovanej služby, prípadne zmaže všetky vaše osobné údaje z databázy, ak o to písomne požiadate.